مدل برنامه ریزی استراتژیک رسانه

مدل برنامه‌ریزی استراتژیک رسانه

مدل برنامه‌ریزی استراتژیک رسانه، مدلی است که جایگاه برنامه‌ریزی رسانه را در استراتژی تبلیغاتی شرکت‌ها تعیین می‌کند. این مدل را اندرو و شیمپ (Andrew & shimp) در سال ۲۰۱۷ در کتاب Integrated Marketing Communications منتشر کردند. هدف از برنامه‌ریزی استراتژیک رسانه، طراحی برنامه‌ای است که نشان دهد سرمایه‌گذاری در کمپین تبلیغاتی چه مقدار می‌تواند در…