بودجه‌بندی در برنامه‌ریزی رسانه

یکی از مهم‌­ترین تصمیمات در برنامه‌­ریزی رسانه تعیین بودجه است. یک برنامه رسانه زمانی ارزشمند است که به وسیله آن بتوان با حداقل بودجه به حداکثر مخاطبان هدف دست یافت و به بیان دیگر برنامه‌ای مناسب است که بالاترین میزان دسترسی (Reach) و فرکانس (Frequency) را دارا باشد. مشابه آنچه در بلاگ مدل برنامه‌­ریزی استراتژیک…