برنامه ریزی رسانه و ضرورت انتخاب هدفمند رسانه

برنامه ریزی رسانه ای فرایندی است که تعیین می کند که پیام تبلیغاتی برند چگونه، در چه زمانی و به چه مخاطبانی ارسال شود. یک برنامه ریز رسانه تجزیه و تحلیل میکند که چگونه یک پیام برای پشتیبانی از یک استراتژی رسانه ای و یا بازاریابی در نظر گرفته شود. برنامه ریزی رسانه ای هزینه ها و منابع تبلیغاتی را میان رسانه های مختلف آفلاین و آنلاین تقسیم می کند، متخصصان شرکت تبلیغاتی آرمانی میتوانند با تجربه فراروان و شناخت به تابلوهای تبلیغاتی برنامه تبلیغاتی شما را به صورت هدفمند برنامه ریزی کنند.

در چشم انداز بازاریابی رقابتی امروز، بازاریابان باید برای مشاهده تعامل، پیام مناسب، در زمان مناسب و در کانال مناسب را به مشتریان ارائه دهند. برنامه ریزی رسانه جایی است که بازاریابان تعیین می کنند که این “درست و مناسب ” چیست.
به طور کلی، هدف برنامه ریزی رسانه ای، یافتن ترکیبی از رسانه ها است که به بازاریاب اجازه می دهد پیام را به مؤثرترین روش با بیشترین تعداد مشتریان بالقوه با کمترین هزینه انتقال دهد.
فرایبرگر معتقد است: “برنامه ریزی تبلیغاتی شامل انتخاب رسانه مناسب برای ارسال پیام تبلیغاتی به مخاطبان هدف و تصمیم گیری در مورد میزان هزینه برای هر رسانه و برنامه ریزی (تصمیم گیری برای زمان) برای اجرای تبلیغات است.”
بنابراین، تعیین اهداف رسانه ای، راهبردهای رسانه ای، انتخاب رسانه، انتخاب ترکیب رسانه ای مناسب، تصمیم گیری در برنامه ریزی رسانه ای و … به عنوان برنامه ریزی تبلیغاتی شناخته می شود. همچنین شامل نظارت بر عملکرد رسانه (پیگیری) و بررسی طرح رسانه است.
شاخص های برنامه ریزی رسانه
قبل از تدوین یک برنامه، نیاز است برنامه ریز تمامی اجزا رسانه را بشناسد زیرا برای ایجاد یک برنامه رسانه ای موثر ، عدم درک اجزای آن، مانند دوچرخه سواری با چشمان بسته است.

اجزا برنامه ریزی تبلیغاتی

مخاطب: پیام چه کسی را هدف قرار می دهد؟ چرا پیام مربوط به آنهاست؟
بودجه بازاریابی: چه هزینه ای برای ارائه پیام در دسترس است؟
اهداف تبدیل( نرخ تبدیل) : پیام باید مخاطب را به انجام چه کاری تشویق کند؟ این اقدام چگونه از استراتژی حمایت خواهد کرد؟
تعریف موفقیت کمپین: کدام شاخص های کلیدی عملکرد باید ردیابی شود ؟ اثربخشی کمپین چگونه اندازه گیری و گزارش خواهد شد؟
فرکانس پیام: هر چند وقت یکبار پیام باید به اشتراک گذاشته شود؟ مقدار بازدید هر پیام چقدر خواهد بود؟
دسترسی پیام: چند نفر باید پیام را دریافت کنند؟ کمپین چه مقدار از مخاطبان هدف برند را پوشش می دهد؟
در فرایند برنامه ریزی رسانه ، درک ماهیت، کاربردها و سودمندی هر نوع رسانه از اهمیت بالایی برخوردار است.

انواع برنامه ریزی رسانه ای

برای ایجاد یک استراتژی رسانه ای موثر برای برند برنامه ریز رسانه ای تصمیم میگیرد که چه نوع رسانه ای (سنتی یا دیجیتال) مقرون به صرفه است و باعث فروش می شود. 3 نوع اصلی رسانه وجود دارد که هنگام ساختن یک طرح رسانه ای در نظر گرفته می شوند:

  • رسانه های پولی ، رسانه های تحت مالکیت برند و رسانه های اکتسابی
  • منافع برنامه ریزی تبلیغاتی
  • برنامه ریزی رسانه با بخش هایی از تولید و توزیع محتوا، از جمله:
  • شناخت مخاطبان هدف در سطحی عمیق تر که در نتیجه میتوان به طور موثر از طریق محتوای رسانه ای به مخاطبان واقعی دسترسی یافت.
  • تصمیم گیری درباره اشتراک گذاری محتوا در کانال ها و پلتفرم های رسانه ای
  • تعیین زمان و فراوانی رسانه و محتوایی که منتشر و به اشتراک گذاشته می شود.
  • همراه شدن با آخرین روندها و فناوری رسانه
  • پایبندی به بودجه تبلیغاتی
  • برنامه ریزی رسانه منجر به سنجش و تجزیه و تحلیل موفقیت فرایند های کمپین تبلیغاتی می شود.

موفقیت کمپین تبلیغاتی عمدتاً به فرآیند برنامه ریزی رسانه بستگی دارد. یک برنامه ریزی رسانه ای موثر می تواند منجر به بازگشت سرمایه قابل توجهی شود، در حالی که برنامه ریزی تبلیغاتی ناکارآمد ممکن است منجر به بازگشت سرمایه ضعیف و کاهش تصویر برند شود.

آیا تا به حال متوجه شده اید که یک لحن یا آهنگ خاص می تواند شما را به یاد یک برند بیاندازد بدون اینکه نام آن را ذکر کنید؟ به عنوان مثال، با شنیدن آهنگ و یا یک شعار به یاد یک برند افتاده اید .
و این به دلیل برنامه ریزی رسانه ای موثر برندها امکان پذیر است. آنها توانستند در زمان مناسب از طریق رسانه مناسب در هدف قرار دادن مخاطبان مناسب موفق شوند. انتخاب رسانه مناسب برای موفقیت یک کمپین رسانه ای تبلیغاتی مهم است.

مراحل فرآیند برنامه ریزی رسانه ای

چهار عنصر مهم در طرح رسانه ای وجود دارد

1. تحقیق و تحلیل مناسب

باید تحقیقات عمیقی در مورد برند اعلام شده و اجزای آن انجام شود. اینها شامل مخاطبان هدف، نکات کلیدی از کمپین های تبلیغاتی قبلی، بخش بندی بازار، کانال های رسانه ای، بودجه و غیره است.

2. ترکیب راه هایی برای افزایش تعامل

تبلیغات دیجیتال همه چیز درباره این است که چه کسی برند شما را دیده است. برنامه ریزی رسانه ای شامل پیاده سازی راه هایی برای همخوانی با مخاطبان هدف بر اساس شاخص های جئو دموگرافیک است

3. استراتژی رسانه ای

شکل دهی یک استراتژی رسانه ای شامل دستیابی به مخاطبان هدف، بودجه بندی، تعیین اهداف و غیره برای نشان دادن موثرترین افراد در کمپین است.

4. اجرا

اگر طرح به درستی اجرا نشود، تشکیل یک برنامه عالی برای یک کمپین تبلیغاتی به هدر می رود. پیاده سازی به این معنی است که چه زمانی و چگونه کارایی کمپین تبلیغاتی را راه اندازی، نظارت و اندازه گیری خواهید کرد.

موفقیت کمپین تبلیغاتی عمدتاً به فرآیند برنامه ریزی رسانه بستگی دارد. یک برنامه ریزی تبلیغاتی موثر می تواند منجر به بازگشت سرمایه قابل توجهی شود، در حالی که برنامه ریزی رسانه های ناکارآمد ممکن است منجر به بازگشت سرمایه ضعیف و کاهش تصویر برند شود.

آیا تا به حال متوجه شده اید که یک لحن یا آهنگ خاص می تواند شما را به یاد یک برند بیاندازد بدون اینکه نام آن را ذکر کنید؟ به عنوان مثال، با شنیدن آهنگ و یا یک شعار به یاد یک برند افتاده اید .
و این به دلیل برنامه ریزی رسانه ای موثر برندها امکان پذیر است. آنها توانستند در زمان مناسب از طریق رسانه مناسب در هدف قرار دادن مخاطبان مناسب موفق شوند. انتخاب رسانه مناسب برای موفقیت یک کمپین رسانه ای تبلیغاتی مهم است.