چطور می‌توان با استراتژی مناسب بازگشت سرمایه را تضمین کرد!

چطور می‌توان با استراتژی مناسب بازگشت سرمایه را تضمین کرد؟ با توجه به اینکه برندهای مختلف با هدف دیده شدن و قرارگیری در معرض مخاطبین خود، سهم چشمگیری از  بودجه‌ی سالانه خود را به تبلیغات اختصاص می‌دهند نیازمند اتخاذ استراتژی‌های مناسب و هدفمندی هستند که بتوانند مطابق با رفتار مخاطبین ادامه مطلب…