معرفی

شبکه ارتباطات آرمانی به عنوان یکی از بزرگترین صاحبان رسانه در کشور با بیش از 1500 رسانه، فعالیت خود را به صورت تخصصی در زمینه تبلیغات محیطی در سال ۱۳۹۱ آغاز کرد.

آرمانی در این مدت افتخار همکاری با بیش از 200 برند داخلی و خارجی را داشته و با تکیه بر دانش روز و تخصص خود سعی در خلق بالاترین ارزش افـزوده برای مشتریان خود داشته است. تجربیات با ارزش و نیروی کار متخصص ما موجب شده است نام آرمانی جزو برترین آژانس‌های رسانه محیطی در ایران باشد که دامنه فعالیت آن تمـامی گستره جغرافیایی ایران را در بر می گیرد.

برنامه‌ریزی هوشمند رسانه و اجرای کمپین‌های موفق برای برندهای مطرح به همراه پایش دقیق و گزارش دهی دوره‌ای از وضعیت کمپین و همچنین ارائه شاخص های اثر بخشی رسانه دلیل اصلی تمایل همکاری مشتریان ایرانی و بین المللی با این آژانس رسانه محیطی بوده است.

آرمانی در طول فعالیت خود افتخار همکاری با صدها برند مطرح و هزاران کسب‌وکار محلی را دارد. ما در سراسر ایران به مشتریان داخلی و بین‌المللی خود به ارائه خدمات مشغولیم و همواره دو اصل صداقت و تعهد را در تعامل با آنان مد نظر داریم.

صداقت

ما بر اساس قانون طلایی (آن‌گونه با دیگران رفتار کن که می‌خواهی دیگران با تو رفتار کنند) به مشتریان خدمت می‌کنیم و صداقت و حسن‌نیت در هر جنبه‌ای از فعالیت‌های خود در نظر داریم. ما با مشتریان خود شفاف و به آن‌ها وفادار هستیم.

تعهد

ما خود را متعهد به ایجاد روابط قوی، ارائه خدمات عالی و ارائه ارزش به مشتریان خود می‌دانیم. ما همیشه به دنبال راه‌های ابتکاری برای حمایت از مشتریان و تبدیل شدن به شریک رسانه‌ای ارزشمندتر هستیم.

اشتیاق و انگیزه

ما به عنوان یکی از بزرگترین بازیگران در بازار رسانه‌های محیطی ایران، در پی رهبری این بازار هستیم و معتقدیم لازمه‌ی بهترین بودن، ارتقاء انگیزه کارآفرینی و بهبود مستمر فرایند‌ها و خدمات ماست. ما از شکست‌ها و ناملایمات نردبانی برای رشد می‌سازیم و اشتیاق، شجاعت، پشتکار، و فداکاری بیانگر نگرش تسلیم ناپذیر ماست.

صداقت

صداقت بیانگر نحوه تعامل ما با دیگران و زیربنای اعتماد است؛ و اعتماد زبان مشترک ارتباط است. صداقت کلید ایجاد هماهنگی و تقویت یک چرخه ارزش‌آفرین در آرمانی است.

همکاری برد-برد

ما به دنبال موفقیت مشترک ذینفعان اصلی آرمانی یعنی شرکت، کارکنان و مشتریان، با ارائه خدمات متقابل در بالاترین سطح هستیم. ایجاد تعادل بین ارزش خلق شده برای ذینفعان مستلزم تامین منافع هر یک از آنان است و این مهم جز با رویکرد همکاری برد-برد حاصل نخواهد شد.

هدفمندی و رفتار حرفه‌ای

لازمه بهبود مستمر و دستیابی به نتایج مطلوب، داشتن هدف است. ما معتقدیم دستیابی به اهداف جز با رفتار حرفه‌ای و مبتنی بر دانش ممکن نیست. هدفمندی در معرفی ترکیب رسانه متناسب با نیازها و اهداف کارفرمایان و نیز رفتار حرفه‌ای در کلیه فرایندها مشخصه اصلی آرمانی است.

انتخـاب اول برندهـای معتبـر بـا تبدیـل شـدن بـه نمـاد تبلیغـات محیطـی در ایـران و خاورمیانـه

شـبکه ارتباطـات آرمانـی در راستای خلق ارزش برای کسـب‌وکارهـا به‌وسیله ایجاد ارتبـاط پایدار بین برند و مخاطبان، بـا کمک ابزارهـای هوشـمند برنامـه‌ریـزی٬ پایـش و سنجش اثربخشـی ارتباطـات در کشـور ایـران و خاورمیانـه فعالیـت مـی‌کنـد. شـرکت آرمانـی بـا تکیـه بـر سـرمایه‌هـای انسـانی متخصـص و علمـی و همگامـی بـا اسـتاندارهای بیـن المللـی و روند‌های روز در حـوزه ارتباطـات بـا تاکیـد بـر خلاقیـت٬ هدفمنـدی٬ رعایـت اخلاق حرفـه‌ای و اسـتفاده از روش‌هـای علمی به دنبال رونـق اقتصادی جوامـع ٬ ارتقا دانـش بازاریابـی و افزایـش آگاهـی از برنـد مخاطبان و در نهایـت خلـق ارزش پایدار بـرای ذینفعـان اصلـی خود است.

ماموریت‌های کلیدی آرمانی:
 • افزایش سهم بازار مشتریان
 • ارتقای دانش و مهارت های نیروی انسانی
 • افزایش سطح رضایت مشتریان
 • کسب بالاترین نرخ دسترسی، فرکانس و دیده‌شدن
 • افزایش آگاهی کسب‌و‌کارها از تبلیغات محیطی
 • خلق ارزش پایدار برای ذینفعان
 • معرفی و تاریخچه
 • مشتریان ما
 • فرهنگ سازمانی
 • چشم‌انداز
 • بیانیه ماموریت