بیلبورد و عرشه‌پل

بیلبوردها نقش بسیار مهم و پذیرفته‌شده‌ای در تبلیغات شهری ایفا می‌کنند. این رسانه محیطی تقریبا در تمام دنیا یه عنوان یکی از ابزارهای مهم در انتقال پیام برند به مخاطبان مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌توان آن را به عنوان یک رسانه تاثیر‌گذار در حوزه تبلیغات ATL در نظر گرفت.

طیف گسترده‌ای از بهترین بیلبوردهای شهری و بین‌شهری تحت مالکیت آرمانی در نقاط و مسیرهای استراتژیک و پر تردد در تهران و سراسر ایران میزان بالایی از آگاهی برند و بازدید مخاطب (Impression) را برای برند‌ها ایجاد می‌کند.

علاوه بر مالکیت بیش از 200 بیلبورد، توانایی آرمانی در تأمین بدون محدودیت بهترین بیلبوردها در مناطق هدف سراسر کشور امکان پوشش‌دهی میلیون‌ها مخاطب را فراهم می‌کند.