طراحی و تولید محتوا

هدف اصلی یک کمپین تبلیغاتی انتقال هرچه بهتر پیام تبلیغاتی برند به مخاطب است؛ از این رو مهم است چه محتوایی با چه پیامی به مخاطب عرضه می شود. در آرمانی طراحی محتوای بصری و نگارش محتوای متنی رسانه محیطی، بر اساس اهداف تبلیغاتی برند و با در نظر گرفتن ویژگی‌های مخاطبان هدف و نوع رسانه، در راستای انتقال پیام تبلیغاتی برند به بهترین شکل ممکن انجام می شود.

  • طراحی محتوای بصری متناسب با پیام کمپین
  • نگارش محتوای متنی (شعار کمپین، اطلاعات برند- محصول)
  • توجه به درگیری احساسی مخاطب با محتوا
  • خلق ایده‌های نو در طراحی محتوا با هدف بهبود تصویر برند