ایران بیلبورد ، بررسی تاثیر تبلیغات محیطی بر جوانان

ایران بیلبورد، به طور متوسط هر روزه 70 درصد  از زمان خود را خارج از خانه می گذرانند. امروز  یکی از بهترین راه های ارتباط برند با افراد ترکیب تبلیغات محیطی و تبلیغات دیجیتال است. ترکیب این دو ابزاردارای قدرتی است که حتی میتواند فرد را به تغییر در انتخاب برند سوق دهد.

تبلیغات محیطی یک ابزار اصلی برای دستیابی به انبوه جمعیت مخاطبان است زیرا افراد نمی توانند در محیط پیرامون خود آن را نادیده بگیرند یا از آن بپرهیزند .

هدف از این مقاله  بررسی دیدگاه جوانان در خصوص تبلیغات محیطی در ایران و روندهای آتی در تبلیغات محیطی در کشور است.

به طور کلی تبلیغات محیطی مانند یک کاتالیزور برای دیگر رسانه های تبلیغاتی همچون رادیو، تلویزیون رسانه های چاپی و …

عمل می کند. تحقیقات نشان می دهد که تبلیغات در فضای خارج از خانه برای یادآوری و دستیابی به بیشترین پوشش کاملا مناسب است. تحقیقات همچنین نشان داده است که تبلیغات آنلاین به عنوان یک رسانه پشتیبان،  می تواند کارایی و اثربخشی هر پیامی از برند که از رسانه های سنتی به مخاطب ارسال می شود را  افزایش دهد.

ترکیب تبلیغات محیطی و تبلیغات دیجیتال پلی میان دنیای آفلاین و آنلاین است که دارای مزایا و منافع دو سویه است. همچنین تبلیغات محیطی امکان دسترسی دائمی و پیوسته به مخاطبان هدف را فراهم می آورد و می تواند یک تصویر مردمی به برند دهد.

بر اساس مطالعات انجام شده , نزدیک به 93% از جوانان  احساس می کنند که تبلیغات محیطی با تبلیغات دیجیتال و تلویزیونی یکپارچه شده است  که به نوبه خود مانند یک کاتالیزور برای دیگر رسانه در تحویل پیام تبلیغاتی به مخاطبان عمل می کند . به بیان دیگر تبلیغات محیطی یک آمیزه رسانه ای درست است که می تواند برای ارتباط برند با مخاطبان  یک اثر سینرژیک  ایجاد کند .

شبکه ارتباطات آرمانی برای بررسی و درک بهتر اثر تبلیغات محیطی به ویژه اجاره بیلبورد بر روی جوانان، مطالعه ای به روش گروه کانون در میان جوانان بین 18 تا 45 سال انجام داد  که نتایج زیرحاصل شده است.

-نزدیک به 93 درصد از جوانان احساس می کنند که تبلیغات خارج از خانه، تبلیغات دیجیتال و تلویزیونی  با یکدیگر یکپارچه هستند .

-نزدیک به 91 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که تبلیغات محیطی می تواند دسترسی ، پوشش و یادآوری برند را به شکل قابل توجه ای  افزایش دهد .

-58درصد از شرکت کنندگان با این موضوع که تبلیغات محیطی می تواند موجب افزایش تعامل برند، درگیری برند و تعامل مشتریان با برند شود همچنین فرایند شکل گیری یک رابطه عاطفی یا متطقی میان یک فرد و برند را توصیف می کند. انواع فرمت های تبلیغات محیطی و موقعیت های  مختلف در بازار “نقاط لمس” مطلوبی برای دستیابی  روزانه و  هر چه بیشتر برند  به مشتریان پرمشغله ارائه می دهد .

-نزدیک به 62درصد از پاسخ دهندگان معتقدند پیام های ارسالی به مخاطبان در تبلیغات محیطی می تواند به یاداوری برند کمک کند

-52 درصد از شرکت کنندگان موافق بودند که در طول دوره همه گیری کویید-19 همگرایی تبلیغات دیجیتال و تبلیغات محیطی برای هر برندی موثر به نظر می رسد و میتواند ترکیب خوبی از بستر آنلاین وآفلاین را فراهم کند، اما باید به گونه ای انجام شود که تجربه یک کمپین یکسان و یکپارچه را برای مخاطبان ایجاد کند.

پس از پایش ترندهای دنیای  تبلیغات محیطی ، ترند آتی تبلیغات محیطی ایران استخراج و در نموار زیر نشان داده شده است.

ایران بیلبورد ، شرکت تبلیغاتی آرمانی با تامین بهترین بیلبوردها در ایران آماده پذیرش تبلیغات و اجاره بیلبورد برای شما می باشد .