خلاقیت و انعطاف‌پذیری در برنامه‌ریزی رسانه

در بلاگ “تدوین استراتژی رسانه تبلیغاتی” عناصری را که در تدوین استراتژی رسانه مورد بحث هستند بررسی کردیم. عناصری چون پکیج یا ترکیب رسانه، سطح پوشش بازار هدف، پوشش جغرافیایی، زمان‌­بندی، دسترسی و فرکانس. پس از این موارد نوبت به بررسی دو مفهوم دیگری می‌­رسد که در بلاگ­‌های قبلی به صورت مختصر به آن ها اشاره شده است، خلاقیت و انعطاف­‌پذیری.

جنبه‌های خلاقانه و فضای رسانه

همیشه نوع رسانه‌­ای که تبلیغ درآن اکران می‌­شود بر نگرش مخاطبان نسبت به تبلیغ و در نتیجه برند تاثیرگذار است. برای مثال تلویزیون به خاطر تلفیق صدا و تصویر بیشتر از سایر رسانه‌­ها می­‌تواند بر احساسات مصرف‌کنندگان تاثیر بگذارد. بازاریابان و برنامه­‌ریزان رسانه باید خلاقیت و عوامل مربوط به فضای رسانه را هم زمان با هم در نظر بگیرند.

خلاقیت همواره یکی از مهم ترین عوامل موفقیت کمپین بوده است. اما برای پیاده‌سازی خلاقیت باید از رسانه‌ای استفاده شود که امکان و ظرفیت پیاده‌سازی استراتژی خلاقیت مورد نظر را داشته باشد. در برخی از موارد استراتژی رسانه‌ای محرک اصلی استراتژی خلاقیت است. در آژانس‌های رسانه، واحد خلاقیت و برنامه‌ریزی رسانه همکاری نزدیکی با یکدیگر دارند تا بیشترین تاثیر را بر مخاطبان در رسانه خاص مورد نظر داشته باشد. فضای خاص هر رسانه این امکان را دارد که جنبه خلاقیت کمپین را افزایش یا کاهش دهد. برای همین امر است که رسانه انتخابی توسط تیم برنامه‌ریزی رسانه باید با استراتژی خلاقیت کمپین هماهنگی داشته باشد.

انعطاف پذیری در برنامه‌ریزی رسانه

امروزه همه چیز به سرعت دست‌خوش تغییرات می‌شود، استراتژی رسانه‌ای اثربخش باید انعطاف‌پذیری لازم برای تطابق با این تغییرات را داشته باشد. در ادامه برخی از شرایطی را که در آن به انعطاف‌پذیری نیاز است به صورت مختصر، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

به وجود آمدن فرصت‌ها و تهدیدات جدید در بازار

به دلیل وقوع تغییرات، فرصت‌های خاصی در بازار ایجاد می‌شود که قبل از آن وجود نداشته‌اند. برای مثال شرایطی را در نظر بگیرید که رسانه جدیدی در بازار به وجود آمده که قبل از آن وجود نداشت، در این حالت نیاز است که برنامه‌ریزی‌ رسانه منعطف باشد تا در نهایت بتواند از شرایط به وجود آمده سود بجوید. همانند به وجود آمدن فرصت‌ها ممکن است تهدیداتی نیز برنامه را تحت تاثیر قرار دهد. در این شرایط برنامه رسانه باید به سرعت با شرایط جدید تطبیق داده شود.

در دسترس نبودن رسانه‌ها

بسیار پیش می‌آید که رسانه برنامه‌ریزی شده را نمی‌‌توان برای کمپین خریداری کرد. چرا که در برخی از موارد ممکن است که رسانه‌ها آسیب دیده باشند یا مهلت اجاره آن‌ها تمام شده باشد؛ در این موارد انعطاف‌پذیری، امکان جایگزین کردن رسانه‌های دیگر را می‌دهد.

تغییرات در رسانه

تغییرات در شرایط رسانه‌ها یا حامل‌ها، مورد دیگری است که نیاز به انعطاف‌پذیری در برنامه رسانه را دوچندان می‌کند. برای مثال فرض کنید که برای تبلیغات در یک رسانه تلویزیونی برنامه‌ریزی شده است اما پخش برنامه مورد نظر به دلایلی متوقف می‌شود. در این موارد باید گزینه‌های دیگری وجود داشته باشند تا در شرایط اضطراری جایگزین رسانه مورد نظر شوند.

همان‌طور که اشاره شد خلاقیت و انعطاف‌پذیری دو عنصر مهم در فرایند برنامه‌ریزی رسانه هستند که در مرحله تدوین استراتژی مورد بررسی قرار می‌گیرند. شرکت تبلیغاتی آرمانی با توجه به سابقه برگزاری کمپین‌های خلاقانه و استراتژیک آماده ارائه خدمات به برندهای داخلی و بین المللی است. در نمونه کمپین استراتژیک می‌توانید نمونه کمپین‌های آرمانی را مشاهده کنید.