تامین رسانه و اجرا

اجرای موفق یك كمپین تبلیغاتی نیازمند استفاده از اثرگذارترین رسانه‌های تبلیغاتی است، بنابراین تامین سازه‌های مناسب بر اساس اهداف كمپین اهمیت زیادی دارد. تامین رسانه فرآیندی چند مرحله­‌ای است که در نتیجه آن پیام تبلیغاتی برند در بهترین زمان، مکان و با کمترین هزینه به مخاطبان هدف انتقال می‌یابد. برای موفقیت در تامین رسانه، لازم است مواردی چون پرسونای مخاطب، بازار هدف، استراتژی­‌ها و اهداف رقابتی را مدنظر قرار داد. به‌طور كلی در فرایند تامین رسانه بر اساس استراتژی تبلیغات، مناسب‌ترین فضای تبلیغاتی با بیشترین اثربخشی انتخاب و خریداری می‌شود.

  • بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی جامع و یکپارچه رسانه‌های متنوع محیطی در سراسر کشور
  • مالکیت رسانه‌های گرید A‌ در تهران و شهرستان‌ها
  • مالکیت انحصاری تبلیغات ایستگاه‌های اتوبوس در تهران
  • پیاده سازی کمپین‌ها منطبق بر زمانبندی مدون
  • بهره گیری از نیروهای متخصص در حوزه نظارت، چاپ و نصب