بلاگ

ما در بلاگ آرمانی شما را در جریان تازه‌ترین روند‌های روز دنیا در صنعت تبلیغات محیطی قرار می‌دهیم.

هدف ما گسترش دانش تبلیغات محیطی در ایران همگام با دانش جهانی است.